Nie ma sytuacji bez wyjścia

Pamiętaj, nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze masz wybór i możliwość skorzystania z pomocy!

 • jeśli znalazłeś się w sytuacji, obciążenia psychicznego i nie widzisz jej rozwiązania;
 • jeśli nie rozumiesz swoich emocji, reakcji, zachowań i tracisz nad nimi kontrolę;
 • jeśli cierpisz z powodu kryzysu w twoim małżeństwie;
 • jeśli twoje dziecko potrzebuje pomocy, a ty poszukujesz wsparcia jako rodzic;
 • jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji rodzinnej, zawodowej, osobistej;
 • jeśli nie masz siły sprostać codziennym obowiązkom i czujesz się zmęczony życiem;
 • jeśli ty lub twoje dziecko jesteście ofiarami przemocy;
 • jeśli czujesz, że potrzebujesz rozmowy, wsparcia i porady bez względu na okoliczności;

Proponujemy Państwu konsultacje i porady specjalistów, które polegają na jedno lub kilku razowych spotkaniach.
W ramach konsultacji specjalista pomoże przeanalizować powody i źródła danego problemu, a także wskaże możliwości poradzenia sobie z nimi.

Kontakt: psycholog@projektpomoc.pl Tel: 504297087

Słowa Mają Moc – Rodzice/Opiekunowie

Warsztat profilaktyczny dotyczący przemocy słownej, hejtu i zagrożeń związanych z otwartą siecią internetową.

Warsztat dla rodziców, opiekunów i kadry pedagogicznej to spotkanie, podczas którego pragniemy wyposażyć Państwa w wiedzę dotyczącą skali i skutków stosowania agresji słownej przez młodzież. Podczas warsztatów prezentujemy wszystkie najbardziej współczesne zagrożenia jakie niesie ze sobą otwarta sieć Internetu, takie jak patotreści (patostreamy), sexting i sextortion oraz inne. Przedstawiamy rodzicom zasady właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci i młodzież oraz mówimy o odpowiedzialności rodziców związanej z wprowadzaniem dzieci w świat cyfryzacji i nowych technologii. 

Warsztat zawiera także ciekawą część praktyczną, podczas której wyposażamy rodziców w  narzędzia służące do kontroli rodzicielskiej treści internetowych (na różnych platformach i urządzeniach).  Za każdym razem, gdy prowadzimy warsztaty dla rodziców i opiekunów, są oni wstrząśnięci skalą agresji i patologii do jakiej mają dostęp młodzi ludzie w sieci.  Przyznają także, że nie zdawali sobie sprawy ze skali problemu i tego jaka spoczywa na nich odpowiedzialność. Warsztat jest prowadzony przez doświadczonego psychologa oraz informatyka.

Zajęcia mają charakter otwarty i interaktywny, bogaty w ciekawe ćwiczenia. Uczestnicy mogą zadawać pytania, dzielić się doświadczeniami. Prowadzący zadaje pytanie słuchaczom, nawiązuje z nimi kontakt, pobudza do refleksji.

Dla wszystkich osób biorących udział w warsztacie przewidziane jest zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Warsztat trwa 180 min. Koszt warsztatu wynosi 500 zł. brutto.
W przypadku przeprowadzenia dużej ilości warsztatów w danej placówce możemy zaproponować indywidualną wycenę

Słowa Mają Moc – Dzieci/Młodzież

Warsztat profilaktyczny dotyczący hejtu i przemocy słownej
Warsztat stworzony dla dzieci i młodzieży skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Celem warsztatu jest zmniejszenie ryzyka występowania hejtu wśród młodzieży, a także rozpowszechnianie postawy szacunku i akceptacji wśród młodych ludzi. Chcemy również wyposażyć dzieci i młodzież w podstawową wiedzę dotycząca skutków stosowania przemocy słownej, a także sposobów radzenia sobie z nią. Warsztaty to nasz autorski projekt stworzony z myślą o szerzącym się problemie braku akceptacji, poniżania i prześladowania w szkołach oraz we wszechobecnej sieci. Program został stworzony i jest prowadzony przez psychologa, który w swojej pracy klinicznej spotyka wiele przypadków prześladowanych i poniżanych młodych ludzi. Młodzież bardzo często nie zdaje sobie sprawy z tego jak dużą moc mają wypowiadane przez nich słowa i jak napisany w sieci komentarz może skrzywdzić drugiego człowieka.

Zajęcia mają charakter otwarty i interaktywny, bogaty w ciekawe ćwiczenia. Uczestnicy mogą zadawać pytania, dzielić się doświadczeniami. Prowadzący zadaje pytanie słuchaczom, nawiązuje z nimi kontakt, pobudza do refleksji. Warsztaty zawierają również cześć audiowizualną, która dodatkowo uatrakcyjnia zajęcia. Najlepiej by spotkania odbywały się w klasach czyli oddziałach liczących nie więcej niż 25-30 osób (jest to istotne z uwagi na warsztatowy charakter spotkania).

Warsztat trwa 90 min ( dwie godziny lekcyjne + przerwa). Koszt warsztatu wynosi 300 zł brutto.
W przypadku przeprowadzenia dużej ilości warsztatów w danej placówce możemy zaproponować indywidualną wycenę.

Pomoc psychologiczna dla młodzieży

Okres dorastania to piękny, a zarazem trudny czas w rozwoju każdego człowiek. Jest to moment wielu nowych, ekscytujących doświadczeń, ale także wyzwań i trudności jakie stają przed młodym człowiekiem. Bardzo ważne jest by w tym okresie zapewnić mu odpowiednie wsparcie.

W odpowiedzi na potrzeby młodzieży proponujemy Państwu pomoc psychologiczną dla nastolatków zmagających się z:

 • nadmierną agresją lub autoagresją,
 • kryzysem tożsamości,
 • lękiem,
 • obniżonym nastrojem,
 • poczuciem osamotnienia,
 • problemami szkolnymi.

W trosce o naszych młodych Pacjentów na pierwsze spotkanie konsultacyjne zapraszamy samych opiekunów. Omawianie w obecności dziecka jego problemów i trudności może być dla niego bardzo trudne. Podczas pierwszej konsultacji psycholog udzieli również informacji jak przygotować dziecko na konsultacje i ustali plan współpracy z rodzicami. 

Koszt konsultacji/terapii psychologicznej to 60 zł – 50 min.
W uzasadnionych przypadkach pomoc może być udzielona bezpłatnie.

Kontakt: psycholog@projektpomoc.pl Tel: 504297087

Chór Dziecięcy „Uradowani”

…mało teorii, dużo praktyki.

Nasze zajęcia to przede wszystkim:

 • spędzenie czasu w miłej i przyjaznej atmosferze
 • dobra zabawa z muzyką, a także solidna i systematyczna praca
 • kształtowanie właściwej postawy wobec siebie nawzajem ( szacunek, wzajemne wsparcie, akceptacja, empatia)
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • możliwość nawiązania nowych relacji, poznania nowych kolegów i koleżanek
 • nauka piosenek o tematyce chrześcijańskiej, także w języku angielskim
 • poznawanie różnych stylów muzycznych
 • kształcenie umiejętności śpiewu dwugłosowego oraz solowego
 • ćwiczenia wokalne (kształtowanie poprawnego oddechu, rozszerzanie skali głosu, kształcenie słuchu, ćwiczenia dykcji, stosowanie zmian dynamiki, tempa) oraz ćwiczenia ruchowe
 • oswojenie ze sceną i publicznymi występami, pokonywanie własnych barier. Indywidualne podejście do dziecka, pomoc w radzeniu sobie z tremą, lękiem, wstydem
 • rozwój i integracja procesów poznawczych ( pamięci, uwagi, koncentracji, koordynacji)

Dla solistów zajęcia indywidualne, nagrania w studio, sesja zdjęciowa.

Zapraszamy dzieci uzdolnione muzycznie, uczniów szkoły podstawowej  (klasy od 3 do 8). Istnieje możliwość przyjęcia dzieci młodszych, jednak muszą wykazać zdolność dostosowania się do sytuacji panującej na zajęciach.

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 664 606 603 w celu umówienia się na przesłuchanie.

Zajęcia rozpoczną się pod koniec września, po zakończeniu przesłuchań. Wtedy też ustalimy dogodny dzień i godzinę zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie fundacji przy ul. Nowowiejskiego 9 w Płocku.

Zajęcia poprowadzi IWONA DĄBKOWSKA