O Fundacji

Nasza Fundacja powstała by dbać o potrzeby najpiękniejszej i zarazem najważniejszej jednostki społecznej jaką jest Rodzina. To ona daje poczucie bezpieczeństwa, stanowi przestrzeń do rozwoju, kształtuje postawy i wyposaża w niezbędne umiejętności. To właśnie na niej opiera się całe społeczeństwo. Zdrowa i kochająca Rodzina oznacza zdrowe i wartościowe społeczeństwo. Pragniemy zaoferować dzieciom, ich rodzicom i opiekunom możliwości wsparcia i rozwoju poprzez liczne warsztaty i kreatywne zajęcia. W odpowiedzi na potrzeby Rodzin tworzymy ciekawe projekty zachęcając do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

Prowadzimy poradnię, w której niesiemy specjalistyczną pomoc psychologiczną skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajmujemy się również działalnością profilaktyczną skierowaną do szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Organizujemy imprezy kulturalne i sportowe, a także wypoczynek dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin.

Wierzymy, że poprzez ofiarowanie innym swojego czasu i okazanie im życzliwości i miłości jesteśmy w stanie najefektywniej pomagać.

Z pokojem i radością realizujemy swoje działania. Cierpliwie i łagodnie chcemy dzielić się miłością niosąc pomoc i wsparcie. Wiernie trwamy przy naszych wartościach i pragniemy z odwagą wychodzić naprzeciw problemom i trudnościom

Jesteśmy organizacją, która działa w oparciu o wartości etyki chrześcijańskiej. Promujemy wartości wspólne wszystkim kościołom chrześcijańskim.