O nas

Sięgnij Po Moc

Jesteśmy organizacją, która działa w oparciu o wartości etyki chrześcijańskiej. Promujemy wartości wspólne wszystkim kościołom chrześcijańskim.

Wierzymy, że poprzez ofiarowanie innym swojego czasu i okazanie im życzliwości i miłości jesteśmy w stanie najefektywniej pomagać.

Poprzez wiele ciekawych projektów zachęcamy do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu. Prowadzimy poradnię, w której proponujemy pomoc psychologiczną oraz wsparcie duchowe. Zajmujemy się również działalnością profilaktyczną skierowaną do dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Organizujemy imprezy kulturalne i sportowe, wypoczynek dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z różnych środowisk społecznych i kościołów.

Z pokojem i radością realizujemy swoje działania. Cierpliwie i łagodnie chcemy dzielić się miłością niosąc pomoc i wsparcie. Wiernie trwamy przy naszych wartościach i pragniemy z odwagą wychodzić naprzeciw problemom i trudnościom.

Jeśli chcesz wspólnie z nami sięgnąć PoMoc i tworzyć dobre rzeczy niosąc pomoc innym  czekamy na Ciebie. Więcej informacji w zakładce wolontariat.