Profilaktyka

,,Słowa mają Moc”

 HEJT I PRZEMOC SŁOWNA

Warsztat profilaktyczny – propozycja dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Warsztaty to nasz autorki projekt stworzony z myślą o szerzącym się problemie braku akceptacji, poniżania i prześladowania w szkołach oraz we wszechobecnej sieci internetowej. Program został stworzony i prowadzony przez z psychologa, który w swej pracy klinicznej spotyka wiele przypadków prześladowanych i poniżanych młodych ludzi. Młodzież bardzo często nie zdaje sobie sprawy z tego jak dużą moc mają wypowiadane przez nich słowa i jak napisany w sieci komentarz może skrzywdzić drugiego człowieka.

Całe zajęcia mają charakter otwarty i interaktywny, bogaty w ciekawe ćwiczenia. Dzieci i młodzież mogą zadawać pytania, wypowiadać swoje zdanie. Prowadzący zadaje pytanie słuchaczom, nawiązuje z nimi kontakt, pobudza do refleksji. Warsztat zawiera również część audio-wizualną, która dodatkowo uatrakcyjnia zajęcia.

Warsztat ,,Słowa Maja Moc” składa się z dwóch bloków z uwagi na adresatów zajęć. Pierwszy z nich jest kierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych klasy V-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Drugi  skierowany jest do ich rodziców. Blok pierwszy zakłada w przybliżeniu 1,5 godzinne spotkanie z dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły. Blok drugi to część przeznaczona dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Rodzice zostaną przez dyrekcję szkół poinformowani o możliwości zapisu na zajęcia dotyczące hejtu i przemocy słownej wśród dzieci i młodzieży w szkołach. Tu również planujemy 1,5 godzinne spotkanie, podczas którego pragniemy wyposażyć dorosłych w wiedzę dotyczącą potrzeb dzieci i młodzieży, właściwego kształtowania poczucia własnej wartości, a także skali i skutków stosowania agresji słownej.

Najlepiej by spotkania odbywały się w klasach, czyli oddziałach liczących nie więcej niż 25 osób (jest istotne z uwagi na warsztatowy charakter spotkania). Możemy również zaproponować wsparcie psychologiczne dla absolwentów warsztatów, którzy uznają, że takiej pomocy potrzebują –  zarówno dzieci jak i rodziców.