Słowa Mają Moc – Dzieci/Młodzież

Warsztat profilaktyczny dotyczący hejtu i przemocy słownej
Warsztat stworzony dla dzieci i młodzieży skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Celem warsztatu jest zmniejszenie ryzyka występowania hejtu wśród młodzieży, a także rozpowszechnianie postawy szacunku i akceptacji wśród młodych ludzi. Chcemy również wyposażyć dzieci i młodzież w podstawową wiedzę dotycząca skutków stosowania przemocy słownej, a także sposobów radzenia sobie z nią. Warsztaty to nasz autorski projekt stworzony z myślą o szerzącym się problemie braku akceptacji, poniżania i prześladowania w szkołach oraz we wszechobecnej sieci. Program został stworzony i jest prowadzony przez psychologa, który w swojej pracy klinicznej spotyka wiele przypadków prześladowanych i poniżanych młodych ludzi. Młodzież bardzo często nie zdaje sobie sprawy z tego jak dużą moc mają wypowiadane przez nich słowa i jak napisany w sieci komentarz może skrzywdzić drugiego człowieka.

Zajęcia mają charakter otwarty i interaktywny, bogaty w ciekawe ćwiczenia. Uczestnicy mogą zadawać pytania, dzielić się doświadczeniami. Prowadzący zadaje pytanie słuchaczom, nawiązuje z nimi kontakt, pobudza do refleksji. Warsztaty zawierają również cześć audiowizualną, która dodatkowo uatrakcyjnia zajęcia. Najlepiej by spotkania odbywały się w klasach czyli oddziałach liczących nie więcej niż 25-30 osób (jest to istotne z uwagi na warsztatowy charakter spotkania).

Warsztat trwa 90 min ( dwie godziny lekcyjne + przerwa). Koszt warsztatu wynosi 300 zł brutto.
W przypadku przeprowadzenia dużej ilości warsztatów w danej placówce możemy zaproponować indywidualną wycenę.