Słowa Mają Moc – Rodzice/Opiekunowie

Warsztat profilaktyczny dotyczący przemocy słownej, hejtu i zagrożeń związanych z otwartą siecią internetową.

Warsztat dla rodziców, opiekunów i kadry pedagogicznej to spotkanie, podczas którego pragniemy wyposażyć Państwa w wiedzę dotyczącą skali i skutków stosowania agresji słownej przez młodzież. Podczas warsztatów prezentujemy wszystkie najbardziej współczesne zagrożenia jakie niesie ze sobą otwarta sieć Internetu, takie jak patotreści (patostreamy), sexting i sextortion oraz inne. Przedstawiamy rodzicom zasady właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci i młodzież oraz mówimy o odpowiedzialności rodziców związanej z wprowadzaniem dzieci w świat cyfryzacji i nowych technologii. 

Warsztat zawiera także ciekawą część praktyczną, podczas której wyposażamy rodziców w  narzędzia służące do kontroli rodzicielskiej treści internetowych (na różnych platformach i urządzeniach).  Za każdym razem, gdy prowadzimy warsztaty dla rodziców i opiekunów, są oni wstrząśnięci skalą agresji i patologii do jakiej mają dostęp młodzi ludzie w sieci.  Przyznają także, że nie zdawali sobie sprawy ze skali problemu i tego jaka spoczywa na nich odpowiedzialność. Warsztat jest prowadzony przez doświadczonego psychologa oraz informatyka.

Zajęcia mają charakter otwarty i interaktywny, bogaty w ciekawe ćwiczenia. Uczestnicy mogą zadawać pytania, dzielić się doświadczeniami. Prowadzący zadaje pytanie słuchaczom, nawiązuje z nimi kontakt, pobudza do refleksji.

Dla wszystkich osób biorących udział w warsztacie przewidziane jest zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Warsztat trwa 180 min. Koszt warsztatu wynosi 500 zł. brutto.
W przypadku przeprowadzenia dużej ilości warsztatów w danej placówce możemy zaproponować indywidualną wycenę