Warsztaty psychologiczne

Projekt PoMoc prowadzi specjalistyczne warsztaty dla dzieci, rodziców, nauczycieli i osób dorosłych. Wszystkie zajęcia prowadzimy na podstawie naszych autorskich programów.

Warsztaty dla dzieci powadzimy zawsze przez zabawę w sposób interaktywny, pobudzając dzieci do twórczego i kreatywnego myślenia.

,,Pełnia mocy” warsztaty o emocjach

Dlaczego: Bardzo często dzieci nie rozumieją swoich emocji, nie potrafią ich właściwie wyrażać. Niewłaściwe pojmowanie swych stanów emocjonalnych przez dzieci bardzo często prowadzi do problemów wychowawczych i różnych trudności i zmagań w dorosłym życiu.

O czym: co to są emocje, co z nami robią, czy są potrzebne, co zrobić by je poznać i się z nimi polubić

,,Każdy ma moc”warsztaty o tolerancji i akceptacji

Dlaczego: Każde dziecko ma prawo do bezwarunkowej akceptacji i tolerancji niezależnie od swojego wyglądu, zachowania czy sposobu życia jego rodziny. Pragniemy przekazać dzieciom, że wszyscy jesteśmy równi i wyjątkowi w swej różnorodności, zwracamy uwagę na różne dysfunkcje dzieci i wskazujemy na akceptacje i tolerancję. Brak zrozumienia i respektowania tych wartości bardzo często prowadzi do poniżania, umniejszania, piętnowania. Wczesna profilaktyka w tym zakresie może zmniejszyć ilość przypadków znęcania się dzieci nad swoimi rówieśnikami, a w przypadku ofiar uświadomić im prawo do inności.

O czym: czy wszyscy jesteśmy tacy sami, dlaczego każdy z nas ma inny nos, czy niebieskie oczy są gorsze niż brązowe, co czuje ktoś z kogo się śmieją, co ja czuje gdy to robią, czy powinni.
,,Liczę do trzech” warsztat dla rodziców o wzmacnianiu i karaniu w procesie wychowawczym

Dlaczego: Kary i nagrody są powszechnie stosowaną metodą wychowawczą. Jednak dlaczego nie zawsze działają? Rodzice bardzo często karząc i wzmacniają swoje dzieci nie osiągają pożądanych rezultatów, gdyż nie robią tego we właściwy sposób. Celem warsztatu jest wyjaśnienie uczestnikom behawioralnych mechanizmów działania wzmocnień i kar w procesie wychowawczym.   

O czym: czym są kary i nagrody, jakie są ich rodzaje, w  jaki sposób wytyczać granice w procesie wychowawczym, kiedy karać a kiedy nagradzać, dlaczego często kary nie działają,

,,Tak niewiele trzeba”- warsztat dla rodziców i opiekunów o zaspakajaniu potrzeb dzieci

Dlaczego: Każdy mały człowiek by móc prawidłowo się rozwijać potrzebuje mieć zaspokojone takie potrzeby jak potrzeba bliskości, akceptacji, bezpieczeństwa. Jeśli dziecko wzrasta w środowisku, w którym jego potrzeby są pomijane to wpływa to destrukcyjnie na jego rozwój. Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą potrzeb dziecka, sposobów ich zaspokajania i skutków ich unieważniania.

O czym: o potrzebach człowieka, czym są i jaką pełnia funkcje w rozwoju dzieci i młodzieży, jakie konsekwencje niesie ze sobą brak świadomości rodziców i opiekunów w tej sferze, jak jedno słowo może zniszczyć lub podnieść.

 
Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili warsztat w Twoim przedszkolu lub szkole zadzwoń do nas [kontakt]
O terminach warsztatów w naszej placówce i możliwości zapisów będziemy informować na stronie i naszym fanpage na Facebooku.