Wpłaty i darowizny

Fundacja Projekt PoMoc jest organizacją niedochodową (non profit), dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie darowizny w formie pieniężnej jak i w postaci dóbr materialnych, jakie zechcą Państwo ofiarować na naszą działalność statutową. Zobowiązujemy się użyć je w jak najbardziej wydajny i przemyślany sposób, by poprzez prowadzone przez nas akcje możliwie najlepiej przyczynić się do krzewienia zdrowego i etycznego trybu życia wśród młodzieży i dorosłych.

Darowizny wspierające działalność Fundacji można wpłacać na konto:

BGŻ BNP PARIBAS

PL 12 1600 1462 1877 0115 3000 0001

Fundacja Projekt PoMoc
ul. Juliana Nowowiejskiego 9
09-400 Płock

tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Jeśli chcesz wesprzeć celowo konkretny projekt dopisz w tytule jego nazwę, np.:

Darowizna na cele statutowe – Wokół Kobiety