Zajęcia dla dzieci

Obok specjalistycznych warsztatów i zajęć profilaktycznych Projekt PoMoc zaprasza również wszystkie dzieci na zajęcia i warsztaty artystyczne, językowe, sportowe i ogólnorozwojowe.

Zapraszamy na: