Iwona Dąbkowska

Studiowałam w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku na kierunku Pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z muzyką. Ukończyłam także studia na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie kształcę się w warszawskim Centrum Szkolenia Muzyków na kierunku wokalistyka.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako nauczyciel muzyki i świetlicy w Szkole Podstawowej im. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie. Prowadziłam chór dziecięcy oraz zespół wokalny. Przygotowywałam także solistów do lokalnych konkursów wokalnych zdobywając nagrody i wyróżnienia. W świetlicy szkolnej organizowałam i prowadziłam różnorodne zajęcia edukacyjne i animacyjne dla dzieci. Prowadziłam także zajęcia muzyczno – plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku. Warsztat wokalny doskonaliłam jako wieloletnia solistka w zespole coverowym Terytoria. Przez kilka lat śpiewałam w chórze Boscoband, a także w płockim chórze Vox Juventutis, chórze Politechniki Warszawskiej oraz w kwintecie wokalnym. Obecnie jestem liderem oraz założycielem zespołu chrześcijańskiego Uratowani.

Od wielu lat interesuje się muzyką, psychologią oraz duchowością chrześcijańską. Wiedzę zdobywam poprzez lekturę licznych książek, uczestnictwo w warsztatach, konferencjach, rekolekcjach. Szczególnie interesuje mnie tematyka potencjału ludzkiego (talenty, uzdolnienia) oraz poczucia własnej wartości. Bardzo lubię pracę z dziećmi, wydobywanie ich potencjału, rozwijanie i kształtowanie talentów. Ważne jest dla mnie udzielanie pomocy w pokonywaniu lęku, tremy, wstydu oraz indywidualne podejście do dziecka. Jestem szczęśliwą żoną i mamą dwóch córek.