Zespół

Małgorzata Dąbkowska
PSYCHOLOG
Iwona Dąbkowska
KIEROWNIK CHÓRU
Bartłomiej Wasiak
WSPARCIE IT

Zarząd Fundacji

Arkadiusz Dąbkowski
PREZES ZARZĄDU

Dominik Dąbkowski
CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Dąbkowska
CZŁONEK ZARZĄDU